Type

Bullet.Type property

Madde işareti türünü alır ve ayarlar.

public BulletType Type { get; set; }

Ayrıca bakınız