PictureBulletValue

PictureBulletValue class

Resim mermisinin değerini temsil eder.

public class PictureBulletValue : BulletValue

yapıcılar

İsimTanım
PictureBulletValue()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
ImageData { get; set; }Madde işaretinin görüntü verilerini alır ve ayarlar.
override Type { get; }Madde işaretinin değerinin türünü alır.

Ayrıca bakınız