TextFontAlignType

TextFontAlignType enumeration

Farklı yazı tipi hizalama türlerini temsil eder.

public enum TextFontAlignType

değerler

İsim Değer Tanım
Automatic 0 Metin akışı yatay veya basit dikey olduğunda, fontBaseline ile aynı, ancak diğer dikey modlar için fontCenter. ile aynıdır.
Bottom 1 Harfler tek bir satırın en altına sabitlenir.
Baseline 2 Harfler, tek bir satırın alt satır taban çizgisine sabitlenir.
Center 3 Harfler, tek bir satırın iki satır taban çizgisi arasına sabitlenir.
Top 4 Harfler, tek bir satırın üst satır taban çizgisine sabitlenir.

Ayrıca bakınız