TextNodeType

TextNodeType enumeration

Düğüm türünü temsil eder.

public enum TextNodeType

değerler

İsim Değer Tanım
TextRun 0 Metin düğümünü temsil eder.
TextParagraph 1 Metin paragrafını temsil eder.
Equation 2 Denklem metnini temsil eder.

Ayrıca bakınız