TextParagraphCollection

TextParagraphCollection class

Tüm metin paragrafını temsil eder.

public class TextParagraphCollection

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Metin paragraflarının sayısını alır.
Item { get; }TextParagraph belirli bir dizindeki nesne.

yöntemler

İsimTanım
GetEnumerator()Paragrafların numaralandırıcısını alır.

Ayrıca bakınız