TextTabStop

TextTabStop class

Sekme durağını temsil eder.

public class TextTabStop

Özellikleri

İsimTanım
TabAlignment { get; set; }Bu sekme durağı kullanılarak metne uygulanacak hizalamayı belirtir.
TabPosition { get; set; }Sol kenar boşluğuna göre sekme durağının konumunu belirtir.

Ayrıca bakınız