ConnectionDataSourceType

ConnectionDataSourceType enumeration

Harici veritabanı kaynağı türünü belirtir

public enum ConnectionDataSourceType

değerler

İsimDeğerTanım
ODBCBasedSource1ODBC tabanlı kaynak
DAOBasedSource2DAO tabanlı kaynak
FileBasedDataBaseSource3Dosya tabanlı veritabanı kaynağı
WebQuery4Web sorgusu
OLEDBBasedSource5OLE DB tabanlı kaynak
TextBasedSource6Metin tabanlı kaynak
ADORecordSet7ADO kayıt seti
DSP8DSP
OLEDBDataModel100Elektronik Tablo Veri Modeli tarafından oluşturulan OLE DB veri kaynağı.
DataFeedDataModel101Elektronik Tablo Veri Modeli tarafından oluşturulan veri akışı veri kaynağı.
WorksheetDataModel102Elektronik Tablo Veri Modeli tarafından oluşturulan çalışma sayfası veri kaynağı.
Table102Elektronik Tablo Veri Modeli tarafından oluşturulan çalışma sayfası veri kaynağı.
TextDataModel103Elektronik Tablo Veri Modeli tarafından oluşturulan metin veri kaynağı.
Unknown255Elektronik Tablo Veri Modeli tarafından oluşturulan metin veri kaynağı.

Ayrıca bakınız