ConnectionId

ExternalConnection.ConnectionId property

Bu bağlantının benzersiz tanımlayıcısını belirtir.

public int ConnectionId { get; }

Ayrıca bakınız