OnlyUseConnectionFile

ExternalConnection.OnlyUseConnectionFile property

Elektronik tablo uygulamasının, bağlantı yenilendiğinde odcFile özniteliği tarafından belirtilen harici bağlantı dosyasındaki bağlantı bilgilerini her zaman ve yalnızca kullanması gerekip gerekmediğini gösterir. Yanlışsa, elektronik tablo uygulaması , reconnectionMethod özniteliği tarafından belirtilen prosedürü izlemelidir.

public bool OnlyUseConnectionFile { get; set; }

Ayrıca bakınız