GetExternalConnectionById

ExternalConnectionCollection.GetExternalConnectionById method

ExternalConnection belirtilen kimliğe sahip öğe.

public ExternalConnection GetExternalConnectionById(int connId)
Parametre Tip Tanım
connId Int32 harici bağlantı kimliği

Geri dönüş değeri

Belirtilen kimliğe sahip öğe.

Ayrıca bakınız