HtmlFormatHandlingType

HtmlFormatHandlingType enumeration

HTML kaynağından biçimlendirmenin nasıl işleneceğini belirtir

public enum HtmlFormatHandlingType

değerler

İsim Değer Tanım
All 0 Tüm HTML biçimlendirmesini verilerle birlikte çalışma sayfasına aktarın.
None 1 Verileri biçimlendirilmemiş metin olarak getirin (veri türleri ayarlanmaya devam eder).
Rtf 2 Çalışma sayfasına getirilen verilerde HTML biçimlendirmesini zengin metin biçimlendirmesine çevirin.

Ayrıca bakınız