OLEDBCommandType

OLEDBCommandType enumeration

OLE DB komut türünü belirtir.

public enum OLEDBCommandType

değerler

İsimDeğerTanım
None0Komut türü belirtilmemiş.
CubeName1Bir küp adı belirtir
SqlStatement2Bir SQL deyimini belirtir
TableName3Bir tablo adı belirtir
DefaultInformation4Varsayılan bilgilerin verildiğini ve nasıl yorumlanacağının sağlayıcıya bağlı olduğunu belirtir.
WebBasedList5Web tabanlı Liste Veri Sağlayıcısına karşı olan bir sorguyu belirtir.

Ayrıca bakınız