ReConnectionMethodType

ReConnectionMethodType enumeration

Bir bağlantı başarısız olduğunda elektronik tablo uygulamasının ne yapması gerektiğini belirtir.

public enum ReConnectionMethodType

değerler

İsim Değer Tanım
Required 1 Yenileme sırasında mevcut bağlantı bilgilerini kullanın ve geçersiz olursa , varsa harici bağlantı dosyasından güncellenmiş bağlantı bilgilerini alın.
Always 2 Her yenilemede, varsa harici bağlantı dosyasından güncellenmiş bağlantı bilgilerini alın ve mevcut bağlantı bilgileri yerine bunu kullanın. Bu durumda, harici bağlantı dosyası kullanılamıyorsa veri yenileme başarısız olur.
Never 3 Kullanılabilir olsa ve mevcut bağlantı bilgileri geçersiz olsa bile harici bağlantı dosyasından hiçbir zaman güncellenmiş bağlantı bilgilerini almayın.

Ayrıca bakınız