IsHtmlTables

WebQueryConnection.IsHtmlTables property

Web sorgularının yalnızca HTML tablolarında çalışıp çalışmayacağını belirten işaret.

public bool IsHtmlTables { get; set; }

Ayrıca bakınız