IsParsePre

WebQueryConnection.IsParsePre property

Sayfayı bir sorgu tablosuna içe aktardığınızda, web sayfasındaki HTML PRE etiketlerinde bulunan verilerin sütunlara ayrıştırılıp ayrıştırılmadığını belirten bayrak.

public bool IsParsePre { get; set; }

Ayrıca bakınız