IsXl97

WebQueryConnection.IsXl97 property

Bu işaret, mevcut eski elektronik tablo dosyalarıyla geriye dönük uyumluluk için mevcuttur ve bu web sorgusu Microsoft Excel 97’de oluşturulmuşsa, true olarak ayarlanır. Bu, yoksayılabilecek isteğe bağlı bir özniteliktir.

public bool IsXl97 { get; set; }

Ayrıca bakınız