Aspose.Cells.GridDesktop.ToolBar

GridDesktop denetimi için araç çubuğunun ad alanı.

sınıflar

Sınıf Tanım
FormulaBar FormulaBar