Aspose.Cells.GridJs

Tüm GridJs sınıflarını içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Config GridJs için tüm ayarları temsil eder
GridAbstractCalculationEngine Aspose.Cells’in varsayılan hesaplama motorunu genişletmek için kullanıcının özel hesaplama motorunu temsil eder.
GridCacheForStream Bu sınıf, GridJ’ler için önbellek işlemlerini içerir. Kullanıcı, buna dayalı olarak depolama için kendi iş mantığını uygulayacaktır..
GridCalculationData Bir işlevi hesaplarken gerekli verileri temsil eder, örneğin işlev adı, parametreler, …etc.
GridCellException GridJs belirtilen hata oluştuğunda oluşturulan istisna.
GridInterruptMonitor Kesmeyle ilgili tüm operatörü temsil eder.
GridJsWorkbook GridJs için ana giriş sınıfını temsil eder
GridReferredArea Formül tarafından başvurulan bir alanı temsil eder.
GridWorkbookSettings Çalışma kitabının ayarlarını temsil eder.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
GridExceptionType GridJs. için özel istisna kodunu temsil eder
GridLoadFormat Yükleme dosyası biçimini temsil eder.