Aspose.Cells.GridJs

Tüm GridJs sınıflarını içerir.

sınıflar

SınıfTanım
ConfigGridJs için tüm ayarları temsil eder
GridAbstractCalculationEngineAspose.Cells’in varsayılan hesaplama motorunu genişletmek için kullanıcının özel hesaplama motorunu temsil eder.
GridCacheForStreamBu sınıf, GridJ’ler için önbellek işlemlerini içerir. Kullanıcı, buna dayalı olarak depolama için kendi iş mantığını uygulayacaktır..
GridCalculationDataBir işlevi hesaplarken gerekli verileri temsil eder, örneğin işlev adı, parametreler, …etc.
GridCellExceptionGridJs belirtilen hata oluştuğunda oluşturulan istisna.
GridInterruptMonitorKesmeyle ilgili tüm operatörü temsil eder.
GridJsWorkbookGridJs için ana giriş sınıfını temsil eder
GridReferredAreaFormül tarafından başvurulan bir alanı temsil eder.
GridWorkbookSettingsÇalışma kitabının ayarlarını temsil eder.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
GridExceptionTypeGridJs. için özel istisna kodunu temsil eder
GridLoadFormatYükleme dosyası biçimini temsil eder.