GridCalculationData

GridCalculationData class

Bir işlevi hesaplarken gerekli verileri temsil eder, örneğin işlev adı, parametreler, …etc.

public class GridCalculationData

Özellikleri

İsim Tanım
CalculatedValue { get; set; } Bu işlev için hesaplanan değeri alır veya ayarlar.
Column { get; } İşlevin bulunduğu Hücre Sütunu dizinini alır.
Formula { get; } İşlevin bulunduğu Hücre formülünü alır.
FunctionName { get; } Hesaplanacak işlev adını alır.
ParamCount { get; } parametrelerinin sayısını alır
Row { get; } İşlevin bulunduğu Hücre Satırı dizinini alır.
SheetName { get; } İşlevin bulunduğu çalışma sayfası adını alır.
StringValue { get; } İşlevin bulunduğu Cell DisplayStringValue değerini alır.
Value { get; } İşlevin bulunduğu Hücre değerini alır.

yöntemler

İsim Tanım
GetParamText(int) Verilen dizindeki parametrenin değişmez metnini alır.
GetParamValue(int) Verilen dizinde parametrenin temsil edilen değer nesnesini alır.

Notlar

Bu sınıf tarafından sağlanan tüm nesneler yalnızca “okuma” amaçlıdır. Kullanıcı, formül hesaplama işlemi sırasında Çalışma Kitabındaki hiçbir veriyi değiştirmemelidir, Aksi takdirde beklenmeyen sonuç veya İstisnaya neden olabilir.

Ayrıca bakınız