Column

GridCalculationData.Column property

İşlevin bulunduğu Hücre Sütunu dizinini alır.

public int Column { get; }

Ayrıca bakınız