GridCellException

GridCellException class

GridJs belirtilen hata oluştuğunda oluşturulan istisna.

public class GridCellException : ApplicationException

Özellikleri

İsim Tanım
Code { get; } Özel durum kodunu temsil eder.
override Message { get; } Özel durum mesajını temsil eder.
Source { get; } Hataya neden olan uygulamanın veya nesnenin adını alır.
StackTrace { get; } Çağrı yığınındaki anlık çerçevelerin bir dize temsilini alır.

yöntemler

İsim Tanım
ToString() Geçerli istisnanın dize temsilini oluşturur ve döndürür.

Ayrıca bakınız