GridInterruptMonitor

GridInterruptMonitor class

Kesmeyle ilgili tüm operatörü temsil eder.

public class GridInterruptMonitor

yapıcılar

İsim Tanım
GridInterruptMonitor() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
Interrupt() Geçerli operatörü kesintiye uğratın.

Ayrıca bakınız