CopyImageOrShape

GridJsWorkbook.CopyImageOrShape method

resmi veya şekli çalışma sayfasına kopyalayın

public string CopyImageOrShape(string uid, string p)
Parametre Tip Tanım
uid String sayfa dosyası için benzersiz kimlik
p String hücre konumunu belirtin, json parametresi resim için sayfa adını, sol üst satırı, sol üst sütunu içerir,vb {name:‘sheet1’,ri:1,ci:1,srcid:2,srcname:‘sheet2’,isshape: doğru}

Geri dönüş değeri

görüntünün json’u

Ayrıca bakınız