ErrorJson

GridJsWorkbook.ErrorJson method

dönüş hatası mesajı

public string ErrorJson(string msg)
Parametre Tip Tanım
msg String hata mesajı

Geri dönüş değeri

hata mesajının json dizisi

Ayrıca bakınız