ExportToJson

ExportToJson(string)

Çalışma kitabından json alın

public string ExportToJson(string filename)
Parametre Tip Tanım
filename String dosyanın dosya adı .

Geri dönüş değeri

json dizisi

Ayrıca bakınız


ExportToJson()

Çalışma kitabından json alın

public string ExportToJson()

Geri dönüş değeri

json dizisi

Ayrıca bakınız