GetImageStream

GridJsWorkbook.GetImageStream method

Çalışma kitabından Görüntü Akışını Alın

public static Stream GetImageStream(string uid, string picid)
Parametre Tip Tanım
uid String sayfa dosyası için benzersiz kimlik
picid String

Ayrıca bakınız