GetImageUrl

GridJsWorkbook.GetImageUrl method

Resmi alın URL

public static string GetImageUrl(string uniqueid, string picid, string delimiter)
Parametre Tip Tanım
uniqueid String sayfa dosyası için benzersiz kimlik
picid String resim kimliği
delimiter String dize sınırlayıcı

Ayrıca bakınız