GetJsonByUid

GridJsWorkbook.GetJsonByUid method

json’u önbellekten uid ile alın

public StringBuilder GetJsonByUid(string uid, string filename)
Parametre Tip Tanım
uid String mevcut çalışma kitabının benzersiz kimliği, dosyayı kullanıcı kimliği tarafından önbellekte bulamazsak null değerini döndürür
filename String excel dosyasının dosya adı .eğer null olarak ayarlanırsa, varsayılan dosya adı book1 olacaktır.

Ayrıca bakınız