ImportExcelFile

ImportExcelFile(string, string, string)

Bir excel dosyasından içe aktarır.

public void ImportExcelFile(string uid, string fileName, string password)
Parametre Tip Tanım
uid String Dosya önbelleğinin kullanıcı kimliği, null olarak ayarlanırsa daha sonra oluşturulur.
fileName String Dosya adı ile excel dosyası tam yolu.
password String Excel dosyasının açık şifresi. Değer boş olabilir Eğer şifre ayarlanmamışsa

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(string, string)

Bir excel dosyasından içe aktarır.

public void ImportExcelFile(string uid, string fileName)
Parametre Tip Tanım
uid String Dosya önbelleğinin kullanıcı kimliği, null olarak ayarlanırsa daha sonra oluşturulur.
fileName String Dosya adı ile excel dosyası tam yolu.

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(string)

Bir excel dosyasından içe aktarır.

public void ImportExcelFile(string fileName)
Parametre Tip Tanım
fileName String Dosya adı ile excel dosyası tam yolu.

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(Workbook)

Çalışma Kitabından İçe Aktarma.

public void ImportExcelFile(Workbook wb)
Parametre Tip Tanım
wb Workbook Çalışma Kitabı nesnesi .

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(string, Workbook)

Bir excel dosyasından içe aktarır.

public void ImportExcelFile(string uid, Workbook wb)
Parametre Tip Tanım
uid String Dosya önbelleğinin kullanıcı kimliği, null olarak ayarlanırsa daha sonra oluşturulur.
wb Workbook Çalışma Kitabı nesnesi .

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(string, Stream, GridLoadFormat, string)

Bir excel dosyası akışından içe aktarmalar, yük formatı sağlamalıdır ve GridJsWorkbook.CacheImp’i akış önbelleğini uygulamak üzere ayarlayabilir

public void ImportExcelFile(string uid, Stream filestream, GridLoadFormat format, string password)
Parametre Tip Tanım
uid String Dosya önbelleğinin kullanıcı kimliği, null olarak ayarlanırsa daha sonra oluşturulur.
filestream Stream Excel dosyasının akışı.
format GridLoadFormat Excel dosyasının LoadFormat.
password String Excel dosyasının açık parolası. Değer boş olabilir. Herhangi bir parola ayarlanmamışsa

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(string, Stream, GridLoadFormat)

Bir excel dosyası akışından içe aktarmalar, yük formatı sağlamalıdır ve GridJsWorkbook.CacheImp’i akış önbelleğini uygulamak üzere ayarlayabilir

public void ImportExcelFile(string uid, Stream filestream, GridLoadFormat format)
Parametre Tip Tanım
uid String Dosya önbelleğinin kullanıcı kimliği, null olarak ayarlanırsa daha sonra oluşturulur.
filestream Stream Excel dosyasının akışı.
format GridLoadFormat Excel dosyasının LoadFormat.

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(Stream, GridLoadFormat, string)

Bir excel dosyası akışından içe aktarmalar, yük formatı sağlamalıdır ve GridJsWorkbook.CacheImp’i akış önbelleğini uygulamak üzere ayarlayabilir

public void ImportExcelFile(Stream filestream, GridLoadFormat format, string password)
Parametre Tip Tanım
filestream Stream Excel dosyasının akışı.
format GridLoadFormat Excel dosyasının LoadFormat.
password String Excel dosyasının açık parolası. Değer boş olabilir. Herhangi bir parola ayarlanmamışsa

Ayrıca bakınız


ImportExcelFile(Stream, GridLoadFormat)

Bir excel dosyası akışından içe aktarmalar, yük formatı sağlamalıdır ve GridJsWorkbook.CacheImp’i akış önbelleğini uygulamak üzere ayarlayabilir

public void ImportExcelFile(Stream filestream, GridLoadFormat format)
Parametre Tip Tanım
filestream Stream Excel dosyasının akışı.
format GridLoadFormat Excel dosyasının LoadFormat.

Ayrıca bakınız