InsertImage

GridJsWorkbook.InsertImage method

çalışma sayfasına resim ekle

public string InsertImage(string uid, string p, Stream s, string imageUrl)
Parametre Tip Tanım
uid String sayfa dosyası için benzersiz kimlik
p String hücre konumunu belirtin, json parametresi sayfa adını, sol üst satırı, görüntü için sol üst sütunu içerir , vb {name:‘sheet1’,ri:1,ci:1}
s Stream görüntü dosyasının akışı
imageUrl String resim dosyasının url’si, imageUrl boş ise, resmi önbelleğe kaydeder, aksi takdirde resmi kaydetmez

Geri dönüş değeri

görüntünün json’u

Ayrıca bakınız