SaveToCacheWithFileName

GridJsWorkbook.SaveToCacheWithFileName method

Çalışma sayfalarını önbelleğe kaydeder, kaydetme biçimi . dosya adının dosya uzantısına dayanır

public void SaveToCacheWithFileName(string uid, string filename, string password)
Parametre Tip Tanım
uid String Benzersiz.
filename String Yazılacak dosya adı.
password String Excel dosyasının açık şifresi. Değer boş olabilir Eğer şifre ayarlanmamışsa

Ayrıca bakınız