SaveToExcelFile

SaveToExcelFile(Stream)

Çalışma sayfalarını kaynak dosya biçimine göre sream’e kaydeder .

public void SaveToExcelFile(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Yazılacak akış.

Ayrıca bakınız


SaveToExcelFile(string)

Çalışma sayfalarını dosya yoluna kaydeder, dosyanın uzantısı varsa, kaydetme biçimi . dosya uzantısına dayalıdır

public void SaveToExcelFile(string path)
Parametre Tip Tanım
path String Yazılacak dosya yolu.

Ayrıca bakınız