SaveToHtml

SaveToHtml(string)

Çalışma sayfalarını dosya yoluna kaydeder, kaydetme biçimi html

public void SaveToHtml(string path)
Parametre Tip Tanım
path String Yazılacak dosya yolu.

Ayrıca bakınız


SaveToHtml(Stream)

Çalışma sayfalarını sream’e kaydeder, kaydetme biçimi html

public void SaveToHtml(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Yazılacak akış.

Ayrıca bakınız