SaveToXlsx

SaveToXlsx(string)

Çalışma sayfalarını dosya yoluna kaydeder, kaydetme biçimi xlsx

public void SaveToXlsx(string path)
Parametre Tip Tanım
path String Yazılacak dosya yolu.

Ayrıca bakınız


SaveToXlsx(Stream)

Çalışma sayfalarını sream’e kaydeder, kaydetme biçimi xlsx

public void SaveToXlsx(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Yazılacak akış.

Ayrıca bakınız