Settings

GridJsWorkbook.Settings property

Çalışma kitabı ayarlarını temsil eder.

public GridWorkbookSettings Settings { get; set; }

Ayrıca bakınız