UpdateCell

GridJsWorkbook.UpdateCell method

İşlemi güncelleyin

public string UpdateCell(string p, string uid)
Parametre Tip Tanım
p String güncelleme json dizesi
uid String sayfa dosyası için benzersiz kimlik

Ayrıca bakınız