WarningCallback

GridJsWorkbook.WarningCallback property

İçe aktarma dosyası için uyarı geri aramasını alır veya ayarlar.

public IWarningCallback WarningCallback { get; set; }

Ayrıca bakınız