GridLoadFormat

GridLoadFormat enumeration

Yükleme dosyası biçimini temsil eder.

public enum GridLoadFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Auto 0 Biçimin otomatik olarak tanınmasını temsil eder.
Csv 1 Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV) metin dosyasını temsil eder.
Xlsx 6 Makrolu veya makrosuz Office Açık XML elektronik tablosuML çalışma kitabını veya şablonunu temsil eder.
Tsv 11 TSV(sekmeyle ayrılmış değerler dosyası) dosyasını temsil eder.
TabDelimited 11 Sekmeyle ayrılmış metin dosyasını temsil eder, aynıTsv .
Html 12 Html dosyasını temsil eder.
MHtml 13 mhtml dosyasını temsil eder.
Ods 14 Açık Belge Sayfası(ODS) dosyasını temsil eder.
Excel97To2003 5 Excel97-2003 xls dosyasını temsil eder.
SpreadsheetML 15 Excel 2003 xml dosyasını temsil eder.
Xlsb 16 xlsb dosyasını temsil eder.
Numbers 56 Sayılar dosyasını temsil eder.
Fods 59 OpenDocument Düz XML Elektronik Tablosu (.fods) dosya biçimini temsil eder.
Sxc 60 StarOffice Calc Elektronik Tablosu (.sxc) dosya biçimini temsil eder.
Unknown 255 Tanınmayan biçimi temsil eder, yüklenemez.

Ayrıca bakınız