GridLoadFormat

GridLoadFormat enumeration

Yükleme dosyası biçimini temsil eder.

public enum GridLoadFormat

değerler

İsimDeğerTanım
Auto0Biçimin otomatik olarak tanınmasını temsil eder.
Csv1Virgülle Ayrılmış Değerler (CSV) metin dosyasını temsil eder.
Xlsx6Makrolu veya makrosuz Office Açık XML elektronik tablosuML çalışma kitabını veya şablonunu temsil eder.
Tsv11TSV(sekmeyle ayrılmış değerler dosyası) dosyasını temsil eder.
TabDelimited11Sekmeyle ayrılmış metin dosyasını temsil eder, aynıTsv .
Html12Html dosyasını temsil eder.
MHtml13mhtml dosyasını temsil eder.
Ods14Açık Belge Sayfası(ODS) dosyasını temsil eder.
Excel97To20035Excel97-2003 xls dosyasını temsil eder.
SpreadsheetML15Excel 2003 xml dosyasını temsil eder.
Xlsb16xlsb dosyasını temsil eder.
Numbers56Sayılar dosyasını temsil eder.
Fods59OpenDocument Düz XML Elektronik Tablosu (.fods) dosya biçimini temsil eder.
Sxc60StarOffice Calc Elektronik Tablosu (.sxc) dosya biçimini temsil eder.
Unknown255Tanınmayan biçimi temsil eder, yüklenemez.

Ayrıca bakınız