GridReferredArea

GridReferredArea class

Formül tarafından başvurulan bir alanı temsil eder.

public class GridReferredArea

Özellikleri

İsim Tanım
EndColumn { get; } Alanın bitiş sütunu.
EndRow { get; } Alanın son satırı.
ExternalFileName { get; } this.KeepedRels = source.KeepedRels;
IsArea { get; } Bunun bir alan olup olmadığını gösterir.
IsExternalLink { get; } Bunun harici bir bağlantı olup olmadığını gösterir.
SheetName { get; } Bunun hangi sayfa olduğunu belirtir in
StartColumn { get; } Alanın başlangıç sütunu.
StartRow { get; } Alanın başlangıç satırı.

yöntemler

İsim Tanım
GetValue(int, int) Bu alanın sol üst köşesinden verilen uzaklıkla hücre değerini alır.
GetValues() Bu alandaki hücre değerlerini alır.

Ayrıca bakınız