StartRow

GridReferredArea.StartRow property

Alanın başlangıç satırı.

public int StartRow { get; }

Ayrıca bakınız