Aspose.Cells.GridWeb.Design

Temel tasarımcının ad alanı, GridWeb sınıflarını temsil eder.

sınıflar

SınıfTanım
DesignParametersYalnızca dahili olarak kullanılır.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
DesignCmdYalnızca dahili olarak kullanılır.