Aspose.Cells.GridWeb.Design

Temel tasarımcının ad alanı, GridWeb sınıflarını temsil eder.

sınıflar

Sınıf Tanım
DesignParameters Yalnızca dahili olarak kullanılır.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
DesignCmd Yalnızca dahili olarak kullanılır.