BindColumnCollection

BindColumnCollection class

BindColumnCollection.

public class BindColumnCollection : IList

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyonun sayısını alır.
IsFixedSize { get; } Her zaman doğru.
IsReadOnly { get; } Her zaman doğrudur.
IsSynchronized { get; } Yalnızca dahili olarak kullanılır.
Item { get; } Bir tamsayı dizini veya bir veri alanı adına göre bağlama sütununu alır.
SyncRoot { get; } Yalnızca dahili olarak kullanılır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(object) Belirtilen bağlama sütunu nesnesini koleksiyona ekler.
Clear() Koleksiyonu temizler.
Contains(object) Bağlama sütununun koleksiyonda olup olmadığını gösterir.
CopyTo(Array, int) Bir diziye kopyalar.
GetEnumerator() Bir numaralandırıcı alır.
IndexOf(object) Belirtilen bağlama sütunu nesnesinin dizinini alır.
Insert(int, object) Bir bağlama sütunu nesnesi ekler.
Remove(object) Bir bağlama sütunu nesnesini kaldırın.
RemoveAt(int) Belirtilen dizinde kaldırır.

Ayrıca bakınız