CellEventArgs

CellEventArgs class

Hücre olayları için veri sağlar.

public class CellEventArgs : EventArgs

yapıcılar

İsimTanım
CellEventArgs()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Argument { get; }Olayın bağımsız değişkeni.
Cell { get; }Hücre.

yöntemler

İsimTanım
ToString()Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız