CellEventArgs

CellEventArgs class

Hücre olayları için veri sağlar.

public class CellEventArgs : EventArgs

yapıcılar

İsim Tanım
CellEventArgs() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Argument { get; } Olayın bağımsız değişkeni.
Cell { get; } Hücre.

yöntemler

İsim Tanım
ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

Ayrıca bakınız