CustomCommandButtonType

CustomCommandButtonType enumeration

Özel bir komutun türünü temsil eder.

public enum CustomCommandButtonType

değerler

İsim Değer Tanım
CommandButton 0 Özel komut, komut çubuğunda bir komut düğmesi olarak işlenecektir.
ContextMenuItem 1 Özel komut, bağlam menüsü öğesi olarak işlenecektir.

Ayrıca bakınız