ExtWebControl

ExtWebControl class

WebControl sınıfını genişletin, yalnızca dahili kullanım.

public class ExtWebControl : WebControl

yapıcılar

İsim Tanım
ExtWebControl() Default_Constructor

Ayrıca bakınız