License

License class

Bileşeni lisanslamak için yöntemler sağlar.

public class License

yapıcılar

İsim Tanım
License() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
SetLicense(Stream) Bileşeni lisanslar.
SetLicense(string) Bileşeni lisanslar.

Ayrıca bakınız