RowColumnEventArgs

RowColumnEventArgs class

Satır/sütun olayları için veri sağlar.

public class RowColumnEventArgs : EventArgs

Özellikleri

İsim Tanım
Argument { get; } Olayın bağımsız değişkeni.
IsCancel { get; } işlemi iptal edelim mi.
Num { get; } Satır veya sütun numarası sıfırdan başlar.
Type { get; } Satır veya sütun türü.

yöntemler

İsim Tanım
RejectOperation() Silme işlemlerini iptal etmek için RowDeleting/ColumnDeleting olay işleyicilerinde bu yöntemi çağırın.

Ayrıca bakınız