SessionMode

SessionMode enumeration

Izgaranın oturum modunu temsil eder.

public enum SessionMode

değerler

İsimDeğerTanım
Session0Izgaranın sayfa verilerini otomatik olarak depolamak/kurtarmak için sistem oturumunu kullanır.
ViewState1Kılavuzun sayfa verilerini otomatik olarak depolamak/kurtarmak için sayfanın görünüm durumunu kullanır.
Custom2Kılavuzun sayfa verilerini manuel olarak yüklemek için LoadCustomData olayını kullanır. Ve kılavuzun sayfa verilerini kaydetmek için SheetDataUpdated olayını kullanır.
File3Izgaranın sayfa verilerini otomatik olarak depolamak/kurtarmak için sistem dosyasını kullanır, kullanıcının dosya dizinini belirtmek için SessionStorePath’i ayarlaması gerekir.

Ayrıca bakınız