SessionMode

SessionMode enumeration

Izgaranın oturum modunu temsil eder.

public enum SessionMode

değerler

İsim Değer Tanım
Session 0 Izgaranın sayfa verilerini otomatik olarak depolamak/kurtarmak için sistem oturumunu kullanır.
ViewState 1 Kılavuzun sayfa verilerini otomatik olarak depolamak/kurtarmak için sayfanın görünüm durumunu kullanır.
Custom 2 Kılavuzun sayfa verilerini manuel olarak yüklemek için LoadCustomData olayını kullanır. Ve kılavuzun sayfa verilerini kaydetmek için SheetDataUpdated olayını kullanır.
File 3 Izgaranın sayfa verilerini otomatik olarak depolamak/kurtarmak için sistem dosyasını kullanır, kullanıcının dosya dizinini belirtmek için SessionStorePath’i ayarlaması gerekir.

Ayrıca bakınız