SetBorderPosition

SetBorderPosition enumeration

Bir hücre aralığının ayarlanacak kenarlık konumunu temsil eder.

public enum SetBorderPosition

değerler

İsim Değer Tanım
Top 0 Üst sınır
Bottom 1 Alt kenarlık
Left 2 Sol kenarlık
Right 3 Sağ kenarlık
HorizontalMiddle 4 Alt kenarlık
VerticalMiddle 5 YatayOrta sınırlar
Outline 6 DikeyOrta sınırlar
Cross 7 Sınırları aşan
None 8 Sınır yok

Örnekler

[C#]
	GridWeb1.WebWorksheets[0].Cells.SetBorders(0, 0, 5, 8, SetBorderPosition.Outline, borderStyle1);

[VB]
	GridWeb1.WebWorksheets(0).Cells.SetBorders(0, 0, 5, 8, SetBorderPosition.Outline, borderStyle1)

Ayrıca bakınız