ValidationType

ValidationType enumeration

Müşteri tarafı doğrulama türünü temsil eder. AnyValue, doğrulama olmadığını temsil eder.

public enum ValidationType

değerler

İsim Değer Tanım
AnyValue 0 Herhangi bir değer doğrulama türü.
DropDownList 1 Açılır listeyi göster.
List 2 Liste doğrulama türü.
FreeList 3 Ücretsiz Liste doğrulama türü.
CustomExpression 4 Normal ifade kullanan özel doğrulama türü.
Boolean 5 DOĞRU veya YANLIŞ
Number 6 Sayı (Tamsayı veya Çift).
Integer 7 Tamsayı
Date 8 Tarih yyyy-AA-gg
DateTime 9 DateTime (yyyy-AA-gg veya yyyy-AA-gg ss:dd:ss).
Time 10 Zaman (ss:dd:ss).
TextLength 11 metin uzunluğu
CustomString 12 gümrüktr
CustomFunction 13 Özel javascript işlevi doğrulaması.
CustomServerFunction 14 Özel sunucu tarafı işlev doğrulaması.
CheckBox 15 Hücreyi bir onay kutusu olarak görüntüleyin. Ve hücrenin değeri True of False’dır.

Ayrıca bakınız